תקנון

  

פרשנות

בתקנון זה, לביטויים אלו תהיה המשמעות שלהלן:


כללי:

האתר iCan משמש כחנות וירטואלית לרכישת מוצרי Apple, אביזרים נלווים למוצרי Apple ו/או כל מוצר אחר שישווק על ידם (להלן: "החנות" או "iCan") המופעלת על ידי החברה. הוראות תקנון זה יחול על כל שימוש ורכישה בחנות זו, והוא מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המזמין ובין החנות והחברה.  הקונה מצהיר כי הוא קרא את התקנון בקפידה ומסכים לתוכנו.
 התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לגברים ונשים כאחד.
 רשאים להשתמש ולרכוש באתר בני 18  ומעלה.
אישור חברת האשראי לעסקה ולגביה, הוא תנאי הכרחי לתוקף העסקה ואישור ההזמנה. לא תהא עסקה ללא הזמנה מאושרת. רכישת מוצר בצורת טופס הזמנה או באמצעות הזמנה טלפונית מהווה הסכמתך לקבל ולאשר את התקנון ואת תנאיו.


הזמנת מוצרים:

באתר מוצעים למכירה מגוון רחב של מוצרים כאשר ליד מרבית המוצרים מוצג מידע רלוונטי.  ליד כל תמונת מוצר מוצג מידע אודותיו.  במקרה שהמוצר שהזמנת חסר במלאי היצרן / היבואן / הספק, תשלח אליך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך ו/או באמצעות הטלפון ע"י נציגנו.
iCan שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל, או לסרב לספק מוצר ו/או שירות המוצע על ידה באתר בכל מקרה של אספקת מידע שאינו מעודכן, שגוי, שלם או נכון בזמן ההזמנה או לאחריו, או אם יש לה את היסוד הסביר להניח כי כך קרה, עם או בלי הודעה מוקדמת.
יובהר כי ביצוע הזמנה של מוצר באמצעות האתר הינה באחריות המזמין ולא תהיה למזמין כל טענה בדבר הטעיה או מידע חסר של המוצר, אלא אם הוצג בפניו מידע מטעה כהגדרתו בחוק.


פרטים אודות המוצרים והשירותים:

תמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצרים הנמכרים בפועל.  תוכן האתר אינו מהווה עצה ו/או המלצה.  מזמין מוצר ו/או שירות מהאתר, מזמין אותו "AS IS"  וביודעו כי החנות אינה מייצרת את המוצרים ואינה אחראית לטיבם, הרכבם וכל היוצא בזה.


אמצעי תשלום:

ניתן לשלם  בחנות האתר באמצעות כרטיס אשראי תקף באמצעות האתר, ובלבד שניתן להשתמש בסוג הכרטיס כפי שיופיע באתר מעת לעת, או באמצעות העברה בנקאית.


מחירים:

כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת.  הנהלת
iCan רשאית לבצע שינויים במחירי המוצרים, בדמי הטיפול והמשלוח בכל עת וללא הודעה מוקדמת.  המחיר התקף הוא המחיר המפורסם באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה.  כל המחירים המופיעים באתר הינם עבור מוצרים בסיסיים ובהתאם למפרט המתואר. עבור תוספות שונות שלא במחיר הבסיסי יגבה תשלום נוסף. המחירים המפורסמים באתר הינם מחירים מיוחדים לגולשים ומחייבים קניה באמצעות האתר.


משלוחים:

דמי המשלוח ייגבו מהקונה עפ"י המחיר המצוין בדף מוצר, בהתאם לסוג המשלוח (דואר שליחים, רשום) והיעד המבוקש. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מחנות
iCan בתיאום מראש באשר למועד האיסוף.  מוסכם כי במקרה של הזמנה או ע"י הדפסת דף המוצר ואיסוף עצמי ע"י הלקוח לא יגבו דמי משלוח.  באחריות הלקוח לוודא מראש לפני הגעה למקום האיסוף כי אכן המוצר קיים במלאי וזמין לאיסוף.


הזמנה שגויה:

אם בעת ביצוע ההזמנה ימסור המזמין פרטים שגויים לא תוכל החנות לוודא כי ההזמנה תגיע ליעדה. כאשר האחריות במקרה כגון זה תהא על המזמין. במקרה שהמוצרים יחזרו אל החנות עקב פרטים שגויים ו/או מוטעים, יחויב המזמין בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד על מילוי פרטים מדויקים, נכונים  ועדכניים בהזמנה. מסירת פרטים כוזבים אסורה ומהווה עבירה פלילית עפ"י הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או בכל דין.  העושה כן, צפוי להליכים משפטיים פלילים ואזרחיים.


מועד אספקה:

אתר
iCan יפעל כמיטב יכולתו על מנת לספק למזמין המוצרים כפי שהוזמנו עד 7 ימי עסקים ממועד קבלת אישור ההזמנה, לרבות אישור מחברת האשראי. מועד אספקת מוצרים החסרים במחסן iCan יהא עד 30 ימי עסקים. אנו עושים כמיטב יכולתנו להקדים את זמן האספקה. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לעיכובים במשלוח במקרים הבאים: במידה ולא הושארו הפרטים הדרושים לביצוע ההזמנה, אירועים שאינם בשליטת החנות כדוגמת שביתות, השבתות, תקלות במחשוב ותקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, שירות הדואר, פעולות איבה ו/או כוח הטבע. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, תהיה iCan רשאית לספק את המוצרים ללקוח במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.


פרטיות:

הפרטים האישיים שנמסרים בעת ההזמנה ישמרו במאגר המידע של האתר, וזאת כדי להשלים את פעולות הרכישה שביצעת. ככל ויהא תשלום באמצעות אשראי פרטי התשלום לא יישמרו באתר ו/או בחנות. הנהלת האתר משקיעה משאבים ונוקטת באמצעים המקובלים למניעת חדירה לאתר ופגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. אישור תקנון זה מהווה הסכמה כי לא תהא למשתמש כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד מפעילי החנות ו/או מי מטעמם עקב פגיעה, תקלה ו/או שיבוש כאמור בהגנת הפרטיות, ובלבד שהחנות פעלה באופן סביר ובאופן מצופה על מנת לשמור על פרטיות המשתמש.


עדכונים ושינויים:

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו מעת לעת, לעדכן ו/או לגרוע ו/או להוסיף פרטים אודות מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדית וללא צורך במסירת הודעה כלשהיא מראש.  תוקפו של שינוי כזה יחל מרגע פרסומו באתר.


ביטול עסקה והחזרת מוצרים:

ככלל, רשאי לקוח לבטל את העסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 , תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א 2010 והוראות כל דין. ביטול יעשה בהודעה שתשלח בכתב (ניתן באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל iCan בכתובת ican@icanil.co.il )
במקרה של ביטול עסקה עקב פגם, אי התאמה בין המוצר שסופק למוצר שהוזמן, איחור באספקה, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא יגבו דמי ביטול. החזרת מוצר בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם, אי התאמה בין המוצר שסופק למוצר שהוזמן, איחור באספקה או כל הפרה אחרת של החוזה – תעשה ע"ח המזמין. במקרה של ביטול עסקה על ידי המזמין על המוצר להגיע לחנות רחוב
אודם 14 פתח-תקווה מיקוד 4951797, כשהוא ארוז באריזתו המקורית ו/או במצב זהה בו התקבל, בצירוף קבלת תשלום. כדי להחזיר את המוצר על המזמין למסור אותו בכתובת החנות רחוב אודם 14 פתח-תקווה מיקוד 4951797 או לשלוח אותו בדואר רשום, לכתובת: רחוב אודם 14 פתח-תקווה מיקוד 4951797.
בביטול עסקה שלא עקב: (1) פגם או אי התאמה במוצר; או (2) אי אספקה במועד שנקבע בעסקה; או (3) כל הפרה אחרת של תנאי העסקה- תחזיר החברה בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהצרכן סכום כלשהו, למעט דמי טיפול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה בהתאם להוראות החוק. על הצרכן להחזיר את המוצר, על חשבונו, למקום העסק של החברה. עלות ההחזרה חלה על הצרכן ותשולם על ידו לחברה ככל שהחזרת המוצר תתבצע באמצעות שליח מטעם החברה.
בהתאם לאמור לעיל, בכדי לבטל עסקה יש להשיב לחנות את המוצר כאשר הוא ארוז באריזתו המקורית ו/או במצב בו התקבל  מבלי שנעשה בו שימוש כלשהו ו/או שינוי כלשהו. במקרה של הזמנה מיוחדת, לרבות הזמנת מוצר שאינו סטנדרטי ו/או מוצר שאינו קיים במחסן בחנות iCan ו/או מוצר מיוחד שהוזמן עפ"י דרישת הלקוח, לא תחול מדיניות החזרת מוצרים, ותשלום עבור מוצר זה יהא מלא גם אם לא סופק ללקוח עקב ביטול ההזמנה. 
בהזמנת מוצרים שלא יוזמן עבורם משלוח. על הלקוח יהיה לאספם בתוך 60 יום מחנות iCan. מוסכם כי החנות רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים: נפלה טעות קולמוס במחיר ו/או בתיאור המוצר, אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין, במקרה שאזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה המכירה. הודעה על ביטול כאמור תעשה באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד.
 

אחריות:

האחריות למוצרים הנמכרים באתר ניתנים ע"י היצרנים והספקים השונים. iCan ו/או מי מטעמה אינם מייצרים את המוצרים ואינם נושאים לטיב המוצרים.
לא תחול על האתר ו/או מי מטעמו אחריות כלשהיא בגין נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוהה יותר אצל צד שלישי. iCan ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש לא כדין ו/או שימוש במרמה שיעשה ע"י צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע רכישה בחנות האתר.  הנהלת האתר מתחייבת לעשות מאמצים לאבטח את האתר, אך אינם מתחייבים שהשירות באתר יופרע, יינתן כסדרו בלי הפסקות ויתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית. iCan לא תהיה אחראית למוצרים אשר נרכשו, ללא דמי משלוח, ואשר הלקוח לא הגיע לאספם בתום 60 יום מיום התשלום.  במצב זה לא יוחזר תשלום כלשהו והוא יחשב כתשלום דמי טיפול ואחסון.
iCan לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם בקשר ו/או בעקבות שימוש באתר, לרבות בגין כל מעשה ו/או מחדל של ספק ו/או יצרן המוצר ו/או השירות הרלוונטיים. החנות לא תישא בכל אחריות או חבות למעט כאמור במפורש בתקנון זה ועל פי הוראות הדין. iCan ו/או מי מטעמה אינם אחראים על השירות והאחריות למוצרים המוצעים ומסופקים באתר לאחר מכירתם, לרבות אחריות בגין טיבם, הרכבם, תיקונם ו/או כל שירות אחר הנדרש בגין המוצר עצמו. 
כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי שירות ואחריות בגין המוצרים לאחר מכירה, בין אם במכירה רגילה ובין אם במכירה יומית ו/או אישית ו/או אחרת, נמסרו למפעילת האתר ע"י הספקים והינם באחריותם הבלעדית והמלאה של הספקים. iCan לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.
iCan עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר ואבטחת כל הפעולות המבוצעות בו. יחד עם זאת, iCan אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות יזומות או אחרות, קלקולים או תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין - לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, iCan לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל בעיה טכנית אשר לא בשליטתה, לרבות תקלות הנוגעות להזמנות מוצרים, אבטחת מידע, שמירה על הפרטיות וסליקה. 
נפלה טעות בתיאור מוצר כלשהו, לרבות טעות הנוגעת למחיר המוצר, תכונותיו וכיו"ב לא יחייב הדבר את iCan.
תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. 
לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי iCan בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.


זכויות:

כל הזכויות בתכנים ובתמונות המופיעות באתר iCan, מוגנים בזכויות יוצרים. התכנים והתמונות באתר נועדו לשימוש האישי של המשתמש בלבד ואין לעשות בהם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי. אין להעתיק, לשכפל תכנים או תמונות כלשהם מהאתר לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי ללא קבלת הסכמה מפורשת של iCan מראש ובכתב. סימני המסחר באתר הינם קניינה של  iCan /או של היצרנים ו/או היבואנים בלבד. סימני מסחר המוצגים באתר מטעמם של מפרסמים כלשהם הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות שימוש בסימני המסחר ללא הסכמת בעליהם בכתב מראש.


כללי:

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את המחירים, התכנים וכללי התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי.  הנהלת האתר אינה אחראית לתכנים המופיעים באתרי הקישור השונים.  ט.ל.ח – נפלה טעות בתיאור המוצר או במחיר המחירון או המחיר המבצע או המשלוחים, לא יחייב הדבר את iCan ובתנאי שתיידע את הלקוח על הטעות.

דין ושיפוט:

הדין החל על תקנון זה, הוא דיני מדינת ישראל.  סמכות השיפוט היחידה לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו.


שאלות וברורים:

לברורים ושאלות במהלך הקניה או לאחר הקניה ניתן לפנות למחלקת ההזמנות של האתר, באמצעות הדואר האלקטרוני ican@icanil.co.il
או באמצעות הטלפון 1-700-551-251 בימים א'-ה' בשעות 10:00-19:00.